طرح مرمت و احيائ كنيسه عذرا يعقوب تهران و بهسازي جداره هاي اطراف آن

طرح مرمت و احیائ کنیسه عذرا یعقوب تهران و بهسازی جداره های اطراف آن, پروژه مرمت کنیسه عزرا یعقوب|تی ایی|teachpeach
به وب سایت دانلود و دریافت فایل های درسی آموزشی خوش آمدید اکنون مشخصات فایل طرح مرمت و احيائ كنيسه عذرا يعقوب تهران و بهسازي جداره هاي اطراف آنرا مشاهده می نمایید

در قالب pdf (قابل کپی به word) در 281 صفحه

كنيساي عزرا يعقوب با وسعت 524.48 متر مربع، يكي از كنيساهاي قديمي و بزرگ يهوديان است كه از نظر معماري نمونه اي ارزشمند محسوب مي شود. قدمت بنا به اواخر قرن نوزدهم ميلادي مقارن با حكومت ناصرالدين شاه قاجار مي رسد و اگر چه بارها بناي آن ترميم يا نوسازي شده، ولي
هنوز بافت اوليه ي خود را حفظ كرده است. اين بنا با حياطي بزرگ، مشتمل بر دو كنيساي جدا از هم و در مقابل يكديگر و در فاصله ي يك متر بالاتر از سطح حياط ساخته شده است. كنيساي بزرگ تر در ضلع جنوبي حياط با سقفي بلند، در و پنجره هاي عريض و شيشه هاي مشبك با گنجايش
بيش از 200 نفر بنا شده و مدت هاست كه به شكل مسكوني استفاده مي شود. كنيساي كوچك تر در ضلع شمالي حياط با گنجايش حدود 150 نفر، پنجره هاي كوتاه و طاقچه هاي هشتي شكل در اطراف قرار دارد سال ها بخشي از اطاق هاي ضلع جنوبي به پخت مصاي تنوري(سنتي) اختصاص داده شده بود كه از سال 1346 ، خورشيدي پخت مصا در كنيساي عزرا يعقوب متوقف شد
در سال 1383 ، خورشيدي كنيساي عزرا يعقوب به جهت داشتن ويژگي هاي معماري خاص دوران قاجار، با همت انجمن كليميان و حمايت سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري در رديف آثار ملي ايران به ثبت رسيده است.

این مجموعه یکی از بهترین پروژه درباره کنیسه عزرا یعقوب و بافت تاریخی تهران و محله عودلاجان و جداره های اطراف کنیسه می باشد این مجموعه به همراه نقشه های کامل تهران قدیم، عکس های هوایی تهران و محله عودلاجان ، کنیسه عزرا یعقوب، نقشه های کامل کنیسه، شناخت، آسیب شناسی، طرح مرمت، طرح احیا کنیسه و جداره های اطراف کنیسه می باشد و شامل موارد زیر می باشد:

فهرست :
كليات طرح
فصل اول : بيان مسئله
1) بيان مساله تحقيق
2 ) اهميت موضوع تحقيق و دلايل انتخاب آن
3) هدفهاي تحقيق
4) سوالات يا فرضيه هاي تحقيق
5) چهارچوب نظري وپيشينه تحقيق
6)استراتژي پژوهش
7 )روش پژوهش و گرد آوري اطلاعات
8)روش تجزيه و تحليل اطلاعات
9) واژه هاي كليدي تاريخي
طرح مسأله
- اهميت و ضرورت پژوهش
- هدف پروژه

- پيشينه تحقيق
- روش تحقيق

فصل دوم : جغرافيايي تاريخي تهران
1 - ويژگيهاي تاريخي تهران
2 - ويژگيهاي انساني
3 - ويژگيهاي تاريخي
4 - محله عودلاجان در مركز تاريخي تهران
5 - سابقه سكونت يهوديان در تهران و محلات يهودي نشين
فصل سوم :معرفي محله و گذر برهمه
1 - موقعيت محله
2 – موقعيت گذر برهمه
3 - ويژگيهاي كالبدي _ كيفي و تاريخي گذر برهمه
فصل چهارم :شناخت و معرفي كنيسه عذرا يعقوب
1 - موقعيت
2 - دسترسي
3 - ويژگيهاي معماري و هنري
4 – ويژگيهاي كالبديبستر
- پي
- بارها

پوشش
مصالح بكار رفته در بنا
تكنيكهاي ساختماني
5 – ويژگيهاي تاريخي
تاريخ احداث
باني بنا
مالكيت بنا
روند تغييرات تاريخي بنا
فصل پنجم :مقايسه تطبيقي
1 – مقايسه تطبيقي براي گذر برهمه _ ( كوچه مروي )
2 – مقايسه تطبيقي براي كنيسه عذرا يعقوب _ ( كنيسه حيم )
فصل ششم :آسيب شناسي و آسيب نگاري
-1 مباني آسيب شناسي
-2 آسيب شناسي گذر برهمه
-3 آسيب شناسي كنيسه عذرا يعقوب

فصل هفتم :طرح حفاظت و ساماندهي گذر برهمه و مرمت و احيائ كنيسه عذرا يعقوب
-1 مباني نظري
-2 تجربيات ملي و جهاني
-3 طرح ساماندهي گذر برهمه
-1-3 اهداف
-2-3 راهبردها
-3-3 طرح
-4 طرح مرمت واحيائ كنيسه عذرا يعقوب
-1-4 طرح مرمت
-2-4 برنامه هاي حفاظتي فوري
-3-4-7 طرح پيشنهادي و احياي كنيسه عذرا يعقوب
4-4-7 طرح مرمت و احيائ كنيسه عذرا يعقوب
5-4-7 برنامه هاي نگهداري و مطالعات دوره اي
6-4-7 نتيجه گيري