پروژه آنالیز همتوپی

|تی ایی|teachpeach
به وب سایت دانلود و دریافت فایل های درسی آموزشی خوش آمدید اکنون مشخصات فایل پروژه آنالیز همتوپیرا مشاهده می نمایید

مقدمه ای بر آنالیز هموتوپی این روش در سال 1992 توسط آقای لیائو معرفی گردید که جهت حل چند معادله دیفرانسیل غیر خطی معمولی (ODE) مورد استفاده قرار گرفت]58[. با معرفی این روش توسط آقای لیائو برتری های این روش نسبت به روشهای پیشین از جمله آدمیان[2] و پرتوربیشن کلاسیک نمایان شد. از مزیتهای این روش قابل کنترل بودن ناحیه همگرایی است که مهمترین مزیت این روش در مقایسه با دیگر روشهاست. این ناحیه همگرایی به کاربر این امکان را می­دهد تا علاوه بر...